Her vil vi legge ut referater fra styremøter og årsmøter i Lillehavn Velforening.

Protokoll fra årsmøte for 2020 Lillehavn Vel

Årsmelding 2020 for Lillehavn Velforening

Årsmelding 2019 for Lillehavn Velforening

Referat fra styremøte 8.5.2020

ÅRSMELDING 2018 FOR LILLEHAVN VELFORENINGx

Protokoll fra årsmøte for 2018 Lillehavn Vel

Protokoll fra årsmøte for 2019 Lillehavn Vel