Her vil vi legge ut referater fra styremøter og årsmøter i Lillehavn Velforening.

Årsmelding 2019 for Lillehavn Velforening

Referat fra styremøte 8.5.2020

ÅRSMELDING 2018 FOR LILLEHAVN VELFORENINGx

Protokoll fra årsmøte for 2018 Lillehavn Vel

Protokoll fra årsmøte for 2019 Lillehavn Vel