Kontaktinformasjon Lillehavn Vel

Lillehavn Vel består av fastboende i Lillehavn samt hytteeiere. Vi har ca. 40 betalende medlemmer.
Vellet har som hovedmål å gjøre Lillehavn til en mer attraktiv plass for oss alle. Dette kan være gjennom praktiske gjøremål som rydding/renovering, eller sosiale arrangementer som vi har mange av i havna.

Kontakt oss på: post@lillehavn.no

Styret består av

Navn Verv Tel Mail
Rune Strøm Formann 91547536 rune.strom@ambio.no
Terje Martinsen Kasserer
Helen Eie Referent
August Fjeldskår Styremedlem
Svein Edvin Svendsen Styremedlem