Her vil vi legge ut referater fra styremøter og årsmøter i Lillehavn Velforening.

Protokoll fra årsmøte for 2020 Lillehavn Vel

Årsmelding 2020 for Lillehavn Velforening

Årsmelding 2019 for Lillehavn Velforening

Protokoll fra årsmøte for 2021 – 2022 Lillehavn Vel

Referat fra styremøte 8.5.2020

ÅRSMELDING 2018 FOR LILLEHAVN VELFORENINGx

Protokoll fra årsmøte for 2018 Lillehavn Vel

Protokoll fra årsmøte for 2019 Lillehavn Vel