Hjertestarter henger i redskapsboden/antennerommet som tilhører Nyhavn. Det er hengt opp en kodelås ved siden av døren. Koden er “1130“. Måten det fungerer på er at man slår “1130” slik at tallene “knepper”. Deretter åpnes låsen og inni henger nøkkelen. Du finner hjertestarteren til venstre inne i selve antennerommet.

Kontaktperson Rune Strøm, 915 47 536.