Protokoll fra årsmøte for 2022 – 2023 Lillehavn Vel