Regler for allmenn ferdsel i havna.

Reguleringsplanen for Lillehavn sier at det skal være mulig å kunne gå rundt hele havna uten stengsel. Styret i Lillehavn Vel vil med dette bare minne på at stengsel av noe slag, det være seg planteurner, utemøbler, tegner o.l, ikke skal være et hinder for de som vil ta runden og kikke i den nydelige havna vår. La oss gi alle sjansen til å få lov til å ta “en bryggesleng” !

Hilsen fra Styret
Lillehavn Vel