jul 2023


Påminnelse om årsmøtet og medlemskontingent


Les mer


Agenda årsmøtet i Lillehavn Vel


Les mer


Årsmøte i Lillehavn Velforening 2023


Les mer


Bilder fra St. Hans i Lillehavn 2023


Les mer


Dugnad lørdag 1. juli 2023


Les mer

Lillehavn, den levende havna lengst mot syd!