Til informasjon


Bryggedugnad i Lillehavn Marina


Les mer


Aktiviteter i Lillehavn Velforening 2024


Les mer


Medlemskontingent 2024


Les mer


Påminnelse om årsmøtet og medlemskontingent


Les mer


Agenda årsmøtet i Lillehavn Vel


Les mer


Årsmøte i Lillehavn Velforening 2023


Les mer


Bilder fra St. Hans i Lillehavn 2023


Les mer


Dugnad lørdag 1. juli 2023


Les mer


Oppgradering av banen på “Hjemmet”


Les mer


Feiring av St. Hans i Lillehavn


Les mer

Lillehavn, den levende havna lengst mot syd!