Årsmøte i Lillehavn Vel lørdag 17.Juli

Se innkalling her:

Årsmøtet Lillehavn vel