Lørdag 20. mai 2023 blir det dugnad i Lillehavn kl. 10.00.

Det er behov for luking langs kanter, soping av plassen, rydding og luking på lekeplassen. I tillegg skal rekkverket i gangveien males. Bordene på velplassen må eventuelt skrapes og beises.

Kl. 13.00 blir det kaffe og noe å bite i.