Dugnad: Lørdag 14. mai kl. 10.00

Feiring av St. Hans: Lørdag 25. juni kl. 17.00

Årsmøte: Lørdag 9. juli kl. 11.00