Dato: Søndag 16. juli 2023

Tid:  11.00

Sted: Bedehuset

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap
  4. Fastsettelse av kontingent for 2024
  5. Oppsummering av saker tatt opp under årsmøtet i 2022
  6. Informasjon om badeplass
  7. Valg