Sissel Fjeldskår Grisledal har tatt initiativet til å fikse opp det som opprinnelig var tennisbane ved “Hjemmet”. Det vil være behov for å fjerne noen trær og ordne opp i gjerdet rundt banen. Eieren er kontaktet og er positiv til initiativet.

Styret i Lillehavn velforening støtter arbeidet og bevilger inntil kr. 10 000 for oppgraderingen.

Sissel Fjeldskår Grisledal har skrevet et innlegg på Lillehavnsiden på Facebook om saken. Der oppfordrer hun andre til å ta kontakt for å bli med på en dugnad på banen. Hun spør også om noen har mulighet til å være med på en befaring lørdag 29. april kl. 11.00. Sjekk innlegget på Facebook!