Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 2. juli. Ta kontakt med Rune Strøm, eller send mail til post@lillehavn.no